(24/04/2557 -- 22:24:12)
ค้นหา
 
 โครงสร้าง
 ภารกิจศูนย์
 กิจกรรม/ภารกิจ
 กองทุนผู้สูงอายุ
 กองทุนสวัสดิการชุมชน
 แบบฟอร์มขอรับบริการ
 รายงานการประชุม
 ประวัติความเป็นมา
 จดหมายข่าว
 โครงการ
 เอกสารดาวน์โหลด
 icon
 พิมพ์สริปเงินเดือน พม
 ตารางอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 กระดานข่าว
 
 
งานบริการ
 
ค้นหาหมายโทรศัพท
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ศพส.75 แหล่ง
ที่อยู่นิคมสร้างตนเอง
ที่อยู่สสว.ทั่วไปประเทศ
ค้นหาเบอร์โทร
เบอร์โทร อปท.อุบลฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counter

  
 
06/12/2554 15:16:39 (อ่าน 755 ครั้ง : โดย ศพส.74 จ.อุบลฯ)
ผช.รมว.พม. เข้าเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรับฟังสรุปการดำเนินงาน

 

เมื่อวันที่ 1  ธันวาคม  2554  นางสาวมาลินี   อินฉัตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด  พม.จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์  จิรไกรโกศล   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี    กล่าวต้อนรับและแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวม พม  .พร้อมนำเสนอการดำเนินงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

จากนั้น นางอภิญญา  ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี   ได้แนะนำหน่วยงานบทบาทภารกิจ  พร้อมนำเสนอโครงการตำบลต้นแบบพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   รวมทั้งปัญหา  อุปสรรค  และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่


 
 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ ๗๕๒ หมู่ ๒๔ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ โทรศัพท์/สาร ๐๔๕ – ๓๑๔๙๔๒
 อีเมล์ Ubsdc74@gmail.com
ติดต่อ admin
webmaster Montri_pa@hotmail.com