(31/08/2558 -- 17:44:59)
ค้นหา
 
 โครงสร้าง
 ภารกิจศูนย์
 กิจกรรม/ภารกิจ
 กองทุนผู้สูงอายุ
 กองทุนสวัสดิการชุมชน
 แบบฟอร์มขอรับบริการ
 รายงานการประชุม
 แผนที่ตั้งศูนย์
 ประวัติความเป็นมา
 จดหมายข่าว
 โครงการ
 เอกสารดาวน์โหลด
 icon
 พิมพ์สริปเงินเดือน พม
 ตารางอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 กระดานข่าว
 
 
งานบริการ
 
ค้นหาหมายโทรศัพท
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ศพส.75 แหล่ง
ที่อยู่นิคมสร้างตนเอง
ที่อยู่สสว.ทั่วไปประเทศ
ค้นหาเบอร์โทร
เบอร์โทร อปท.อุบลฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counter

  
 
06/12/2554 15:16:39 (อ่าน 1143 ครั้ง : โดย ศพส.74 จ.อุบลฯ)
ผช.รมว.พม. เข้าเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรับฟังสรุปการดำเนินงาน

 

เมื่อวันที่ 1  ธันวาคม  2554  นางสาวมาลินี   อินฉัตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด  พม.จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์  จิรไกรโกศล   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี    กล่าวต้อนรับและแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวม พม  .พร้อมนำเสนอการดำเนินงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

จากนั้น นางอภิญญา  ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี   ได้แนะนำหน่วยงานบทบาทภารกิจ  พร้อมนำเสนอโครงการตำบลต้นแบบพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   รวมทั้งปัญหา  อุปสรรค  และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่


 
 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ ๗๕๒ หมู่ ๒๔ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ โทรศัพท์/สาร ๐๔๕ – ๓๑๔๙๔๒
 อีเมล์ Ubsdc74@gmail.com
ติดต่อ admin
webmaster Montri_pa@hotmail.com