(29/08/2558 -- 14:15:22)
ค้นหา
 
 โครงสร้าง
 ภารกิจศูนย์
 กิจกรรม/ภารกิจ
 กองทุนผู้สูงอายุ
 กองทุนสวัสดิการชุมชน
 แบบฟอร์มขอรับบริการ
 รายงานการประชุม
 แผนที่ตั้งศูนย์
 ประวัติความเป็นมา
 จดหมายข่าว
 โครงการ
 เอกสารดาวน์โหลด
 icon
 พิมพ์สริปเงินเดือน พม
 ตารางอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 กระดานข่าว
 
 
งานบริการ
 
ค้นหาหมายโทรศัพท
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ศพส.75 แหล่ง
ที่อยู่นิคมสร้างตนเอง
ที่อยู่สสว.ทั่วไปประเทศ
ค้นหาเบอร์โทร
เบอร์โทร อปท.อุบลฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counter

  
อ่านรายละเอียด
05/02/2558 15:24:25 (อ่าน 329 ครั้ง)
ศพส.74 จัดประชุมตำบลต้นแบบ พื้นที่ ทต.บัวงาม
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558   นางอภิญญา  ชมภูมาศ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 74  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานการประชุมทำแผนบูรณาการงานตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ที่ เทศบาลตำบลบัวงาม  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  
อ่านรายละเอียด
03/02/2558 10:41:39 (อ่าน 298 ครั้ง)
ศพส.74 อุบลฯ มอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558  นางเบญจมาส  ผลดก หัวหน้าฝ่ายบริหาร ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี  และนายถวิล แสงสุกวาว  นายกมนตรีตำบลขามป้อม   มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลขามป้อม  อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี  เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวแล้ว จำนวน 500 ผืน

อ่านรายละเอียด
19/01/2558 11:05:50 (อ่าน 337 ครั้ง)
ผอ.ศพส.74.จ.อุบลฯ ร่วมงานบ้านมิตรฯ คืนความรักสู่ ครอบครัว
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จ.อุบลฯ ร่วมงาน บ้านมิตรไมตรีอุบลราชธานี คืนความรักสู่ครอบครัว โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่่าราชการ จ. อุบลฯเป็นประธานพิธีเปิด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ ได้มอบของขวัญให้กับเด็กที่ร่วมกิจกรรม ซึ่งได้สนับสนุนของขวัญวันเด็ก จากศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จ.อุบลฯ
อ่านรายละเอียด
19/01/2558 10:58:05 (อ่าน 335 ครั้ง)
ผอ.ศพส.74 จ.อุบลฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้เด็กในพื้นที่่ชายแดน
างอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จ.อุบลฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียน ตชด. บ้านปากลา ต. นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ เพื่อเป็นของขวัญให้กับนักเรียนที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
อ่านรายละเอียด
19/01/2558 10:51:24 (อ่าน 294 ครั้ง)
ผอ.ศพส.74 มอบผ้าห่มกันหนาวให้ประภัยหนาวบ้านกุ่ม
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จ.อุบลฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพืันที่ มอบผ้าห่มให้กับผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่่ ตำบลห้วยไผ่
อ่านรายละเอียด
19/01/2558 10:43:18 (อ่าน 161 ครั้ง)
ศพส.74 อุบลฯ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาว
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในเขต ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จำนวน 500 ผืน
อ่านรายละเอียด
19/01/2558 10:32:26 (อ่าน 161 ครั้ง)
ศพส.74 อุบลฯ ออกหน่วยให้บริการ ในโครงการสถานีสวัสดิการ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางอภิญญา  ชมภูมาศ ผู้อำนวยการ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการในสถานีสวัสดิการ ในชุมชนหาดวัดใต้ โดยมีกิจกรรมร่วมสนุก

อ่านรายละเอียด
24/12/2557 13:39:49 (อ่าน 223 ครั้ง)
รองผู้ว่าอุบลฯเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอาเชียนและตำบลต้นแบบ
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค 57 นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการสังคม และ โครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน
อ่านรายละเอียด
24/12/2557 12:13:40 (อ่าน 224 ครั้ง)
ศพส.74 อุบลฯ ออกหน่วยให้บริการ ในโครงการสถานีสวัสดิการ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74  จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการในสถานีสวัสดิการ ในชุมชนเทศบาลเมืองวาริน   โดยมีกิจกรรมร่วมสนุก การมอบผ้าห่มให้กับผู้ประสบภัยหนาว  การมอบของขวัญปีให้ให้กับประชาชนที่ร่วมกิจกรรมและให้ความรู้เรื่องงานสวัสดิการสังคม

อ่านรายละเอียด
24/12/2557 12:00:25 (อ่าน 208 ครั้ง)
ศพส.74 อุบลฯ ออกหน่วยให้บริการ ในโครงการสถานีสวัสดิการ

 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74  จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการในสถานีสวัสดิการ ในชุมชนหาดวัดใต้โดยมีกิจกรรมร่วมสนุกและให้ความรู้เรื่องงานสวัสดิการสังคม

อ่านรายละเอียด
24/12/2557 11:52:32 (อ่าน 190 ครั้ง)
ศพส.74 มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับเครือข่ายพื้นที่ดำเนินงาน ตำบลต้นแบบ เพื่อนำไปมอบให้กับ ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

อ่านรายละเอียด
24/12/2557 11:47:19 (อ่าน 209 ครั้ง)
ศพส.74 ระดมภาคีเครือข่ายคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ ปี 2558

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557  นายธนู  บุญเลิศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานการประชุมประชุมหารือ คัดเลือกพื้นที่ตำบลต้นแบบ ปี 2558 โดยมี นางอภิญญา  ชมภูมาศ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี  และหน่วยงานในสังกัด พม. ภาคีเครือข่ายร่วมประชุมหารือ คัดเลือกพื้นที่ตำบลต้นแบบ ปี 2558

อ่านรายละเอียด
24/12/2557 11:38:09 (อ่าน 118 ครั้ง)
ศพส.74 ร่วมงานวันคนพิการสากล

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จ.อุบลฯ นำโดย นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยให้บริการ ให้ความรู้ให้คำปรึกษางานด้านสวัสดิการ พร้อมกันนี้ได้นำกิจกรรม เกมส์ให้คนพิการได้ร่วมสนุก พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ให้กับคนพิการ

อ่านรายละเอียด
24/12/2557 11:29:59 (อ่าน 155 ครั้ง)
ปลัด จ.อุบลฯ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีส่วนร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

อ่านรายละเอียด
27/11/2557 09:53:22 (อ่าน 240 ครั้ง)
ผอ.ศพส.74 อุบลฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
               เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  2557   นางอภิญญา  ชมภูมาศ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี  ลงพื้นที่ ประชุม เตรียมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภายใต้โครงการสายใย รักแห่งครอบครัวในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
อ่านรายละเอียด
25/11/2557 08:49:12 (อ่าน 256 ครั้ง)
ศพส.74 ร่วมงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว
วันนี้ (24 พ.ย. 57) ที่ศูนย์แสดงสินค้าโอท็อป องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2557 พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมเป่านกหวีดเพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
อ่านรายละเอียด
23/10/2557 11:48:26 (อ่าน 343 ครั้ง)
พส.74 ออกหน่วยเคลื่อนที่ คลิกสวัสดิการสังคม
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  74  จังหวัดอุบลราชธานี  นำโดยนางอภิญญา  ขมภูมาศ   ผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่ คลิกสวัสดิการสังคม ณ ตำบลตำบลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด
23/10/2557 11:35:56 (อ่าน 297 ครั้ง)
ศพส.74 ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เมือวันที่ 21 ต.ค. 57 ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกรวยถวายเครื่องทองน้อย วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 114 ปี
อ่านรายละเอียด
17/10/2557 09:23:05 (อ่าน 288 ครั้ง)
ศพส.74อุบลฯหน่วยเคลื่อนที่คลิกสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่17  ตุลาคม  2557   ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  74 จังหวัดอุบลราชธานี  นำโดยนางอภิญญา  ชมภูมาศ   ผู้อำนวยการ  ออกหน่วยเคลื่อนที่ คลิกสวัสดิการสังคม    องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  อำเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านรายละเอียด
29/09/2557 09:50:27 (อ่าน 314 ครั้ง)
ศพส.74 จ.อุบลฯ ร่วมงานมหกรรมพลังเด็กเปลี่ยนโลก
       เมื่อวันที่  28 กันยายน  2557    นายสุรพันธ์  ดิสสะมาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดมหกรรมพลังเด็กเปลี่ยนโลก  ณ หอประชุมไพรพะยอม  จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด
23/09/2557 11:04:19 (อ่าน 272 ครั้ง)
รองผู้ว่าอุบลฯเป็นประธานเปิดประชุมสรุปผลและถอดบทเรียนโรงเรียนเพียงหลวง๑๒
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลและถอดบทเรียนโรงเรียนเพียงหลวง๑๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนกิจตรงวิลล์ โดยมีนายอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบราชธานี กล่าวรายผลการดำเนินงาน พร้อมนี้มีหัวหน้าส่่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
อ่านรายละเอียด
23/09/2557 10:52:42 (อ่าน 260 ครั้ง)
รองผู้ว่าเปิดประชุมการถอดบทเรียนโครงการตำบลต้นแบบและโครงการศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๗  นางสรุพันธ์  ดิสสะมาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดประชุมการถอดบทเรียนโครงการตำบลต้นแบบและโครงการศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่ว     โรงแรมกิจตรงวิลล์  อุบลราชธานี   โดยมีนางอภิญญา  ชมภูมาศ    ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี   กล่าวรายงานการจัดประชุมโดยการประชุมในครั้งนี้  
อ่านรายละเอียด
05/09/2557 09:54:33 (อ่าน 330 ครั้ง)
ศพส.74 อุบลฯ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการสถานีสวัสดิการฉมานฉันท์

เมื่อวันที่ 4  กันยายน  2557  ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 74  จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน  ในโครงการสถานีสวัสดิการฉมานฉันท์    เทศบาลตำบลโพนงาม  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีกิจกรรม การให้คำปรึกษาด้านงานสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส   การร่วมสนุกเล่นเกมรับรางวัล 

อ่านรายละเอียด
05/09/2557 09:33:44 (อ่าน 319 ครั้ง)
ปลักกระทรวง พม. เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ณ ตำบลห้วยไผ่  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านรายละเอียด
18/08/2557 10:22:44 (อ่าน 286 ครั้ง)
รองผู้ว่าอุบลฯประชุมเตรียมเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 12
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 12 ณ ที่โรงเรียนบ้านท่่าล้ง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด
13/08/2557 13:56:48 (อ่าน 285 ครั้ง)
าวอุบลราชธานีทุกหมูเหล่า ร่วมถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557
เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00 - 19.40 น. ที่มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางโสภิต ไชยณรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
อ่านรายละเอียด
08/08/2557 14:30:22 (อ่าน 386 ครั้ง)
ศพส.74 บ้านมิตรไมตรีอุบลฯอบต.คอนสาย จัด“มหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกันและสถานีสวัสดิการสมานฉันท์”
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด “มหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกันและสถานีสวัสดิการสมานฉันท์” ณ โรงเรียนบ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ จิรไกรโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมและ นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี รวมพิธีเปิด 
อ่านรายละเอียด
08/08/2557 14:17:37 (อ่าน 293 ครั้ง)
ศูนย์ ๓วัย ดอนจิกฯจัดกิจกรรมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุรพันธ์ ดิสสะมาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ศูนย์ ๓วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้จัดการศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด
08/08/2557 14:08:41 (อ่าน 302 ครั้ง)
ศูนย์ ๓ วัย ดอนจิกฯจัดกิจกรรมร่วมทำความสะอาดหมู่บ้าน
ประชาชน ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลฯ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำความสะอาดหมู่บ้านเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่านรายละเอียด
08/08/2557 14:02:49 (อ่าน 266 ครั้ง)
ศูนย์ ๓ วัยดอนจิก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้จัดการ ศูนย์ ๓วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาชนตำบลดอนจิก ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
แสดงหน้าที่ >> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | หน้าถัดไป

 
 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ ๗๕๒ หมู่ ๒๔ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ โทรศัพท์/สาร ๐๔๕ – ๓๑๔๙๔๒
 อีเมล์ Ubsdc74@gmail.com
ติดต่อ admin
webmaster Montri_pa@hotmail.com