(20/09/2557 -- 08:51:50)
ค้นหา
 
 โครงสร้าง
 ภารกิจศูนย์
 กิจกรรม/ภารกิจ
 กองทุนผู้สูงอายุ
 กองทุนสวัสดิการชุมชน
 แบบฟอร์มขอรับบริการ
 รายงานการประชุม
 แผนที่ตั้งศูนย์
 ประวัติความเป็นมา
 จดหมายข่าว
 โครงการ
 เอกสารดาวน์โหลด
 icon
 พิมพ์สริปเงินเดือน พม
 ตารางอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 กระดานข่าว
 
 
งานบริการ
 
ค้นหาหมายโทรศัพท
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ศพส.75 แหล่ง
ที่อยู่นิคมสร้างตนเอง
ที่อยู่สสว.ทั่วไปประเทศ
ค้นหาเบอร์โทร
เบอร์โทร อปท.อุบลฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counter

  
อ่านรายละเอียด
05/09/2557 09:54:33 (อ่าน 48 ครั้ง)
ศพส.74 อุบลฯ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการสถานีสวัสดิการฉมานฉันท์

เมื่อวันที่ 4  กันยายน  2557  ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 74  จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน  ในโครงการสถานีสวัสดิการฉมานฉันท์    เทศบาลตำบลโพนงาม  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีกิจกรรม การให้คำปรึกษาด้านงานสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส   การร่วมสนุกเล่นเกมรับรางวัล 

อ่านรายละเอียด
05/09/2557 09:33:44 (อ่าน 34 ครั้ง)
ปลักกระทรวง พม. เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ณ ตำบลห้วยไผ่  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านรายละเอียด
18/08/2557 10:22:44 (อ่าน 56 ครั้ง)
รองผู้ว่าอุบลฯประชุมเตรียมเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 12
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 12 ณ ที่โรงเรียนบ้านท่่าล้ง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด
13/08/2557 13:56:48 (อ่าน 72 ครั้ง)
าวอุบลราชธานีทุกหมูเหล่า ร่วมถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557
เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00 - 19.40 น. ที่มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางโสภิต ไชยณรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
อ่านรายละเอียด
08/08/2557 14:30:22 (อ่าน 94 ครั้ง)
ศพส.74 บ้านมิตรไมตรีอุบลฯอบต.คอนสาย จัด“มหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกันและสถานีสวัสดิการสมานฉันท์”
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด “มหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกันและสถานีสวัสดิการสมานฉันท์” ณ โรงเรียนบ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ จิรไกรโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมและ นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี รวมพิธีเปิด 
อ่านรายละเอียด
08/08/2557 14:17:37 (อ่าน 60 ครั้ง)
ศูนย์ ๓วัย ดอนจิกฯจัดกิจกรรมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุรพันธ์ ดิสสะมาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ศูนย์ ๓วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้จัดการศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด
08/08/2557 14:08:41 (อ่าน 60 ครั้ง)
ศูนย์ ๓ วัย ดอนจิกฯจัดกิจกรรมร่วมทำความสะอาดหมู่บ้าน
ประชาชน ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลฯ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำความสะอาดหมู่บ้านเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่านรายละเอียด
08/08/2557 14:02:49 (อ่าน 47 ครั้ง)
ศูนย์ ๓ วัยดอนจิก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้จัดการ ศูนย์ ๓วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาชนตำบลดอนจิก ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่านรายละเอียด
08/08/2557 13:55:03 (อ่าน 68 ครั้ง)
ศพส.74อุบลจัดโครงการรวมพลังยุวชน สร้างสุขสู่สังคม
มื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังยุวชน สร้างสุขสู่สังคม ณ โรงแรมบ้านสวน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 อุบลราชธานี กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรม
อ่านรายละเอียด
08/08/2557 12:21:50 (อ่าน 30 ครั้ง)
ผู้ว่าอุบลฯเป็นประธานเปิดโครงการชี้งแจงตำบลต้นแบบ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแบบประเมินตนเองเพื่อประเมินศักยภาพตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ตามโครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องวนารมย์ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ
อ่านรายละเอียด
08/08/2557 12:15:23 (อ่าน 27 ครั้ง)
พม.อุบลฯ รวมพลังประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมปรองดอง
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ โดยมีหน่วยส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จากกระทรวง พม.อุบลฯ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
อ่านรายละเอียด
08/08/2557 12:10:46 (อ่าน 23 ครั้ง)
ศพส.74อุบลฯร่วมต้อนรับอธิบดี พส.เปิดบ้านอุบลฮักแพง
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.57 นายเสริม ไชณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการเปิดป้ายบ้านอุบลฮักแพง ที่สถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด กระทรวง พม.และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
อ่านรายละเอียด
08/08/2557 12:01:38 (อ่าน 26 ครั้ง)
ศพส.74 ร่วมกิจกรรมปรองดอง
มื่อวันที่ 18 มิ.ย 57 ที่ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการ นำคณะเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการพี่น้องประชาชน ในกิจกรรม พม.รวมใจ สร้างสังคมไทยให้เป็นสุข”เพื่อการปรองดองสมานฉันท์โดยมีการมอบเงินทุนประกอบอาชีพ ตำบลปะอาว จำนวน 2600 บาท และมอบจักยาน จำนวน 20 คน ให้กับนักเรียน และการแข่งขัดวาดภาพระบายสี เพื่อการปรองดอง
อ่านรายละเอียด
08/08/2557 11:55:25 (อ่าน 27 ครั้ง)
มอบเงินสนับสนกิจกรรมตำบลต้นแบบตาลสุม

มอบเงินสนับสนกิจกรรมตำบลต้นแบบตาลสุม

อ่านรายละเอียด
08/08/2557 11:52:54 (อ่าน 24 ครั้ง)
ผอ.ศพส.74อุบลฯเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมกลองยาว
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมกลองยาว ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ ตามโครงการพัฒนาศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (cc) โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการ ผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ จากนั้นได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม และทุนการศึกษา
อ่านรายละเอียด
08/08/2557 11:43:52 (อ่าน 29 ครั้ง)
ศพส.๗๔ อุบลฯ ออกหน่วยเคลื่อนที่คลินิกสวัสดิการสังคม ต.หนองอ้ม
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการคลินิกสวัสดิการสังคม โดยมีนายสุริยันต์ กิจสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งศรีอุดม เป็นประธานเปิดโครงการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อ่านรายละเอียด
08/08/2557 11:33:04 (อ่าน 25 ครั้ง)
ศพส.74 ร่วมกับอาสาสมัครประชาสงเคราะห์อุบลฯ

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์อุบลฯและภาคี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ช่วยเหลือประชาชนที่มาขอรับการบริการ ที่โรงเรียนบ้านท่าลาด อำเภอวารินชำราบ โดยมีคุณแม่อารีย์ วีระกุล นายกสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์อุบลฯ เป็นประธานเปิดโครงการ

อ่านรายละเอียด
08/08/2557 11:26:44 (อ่าน 26 ครั้ง)
ศพส.๗๔ อุบลฯ ออกหน่วยเคลื่อนที่คลินิกสวัสดิการสังคม ต.เขื่อนแก้ว
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการคลินิกสวัสดิการสังคม
อ่านรายละเอียด
10/06/2557 05:48:45 (อ่าน 292 ครั้ง)
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามาดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่
อ่านรายละเอียด
29/04/2557 09:56:40 (อ่าน 199 ครั้ง)
ผอ.ศพส.๗๔ จ.อุบลฯ ร่วมต้อนรับท่านรองปลัด พม. และปลูกต้นพะยูงไทย พะยูงธรรม
เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗  นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผล และตรวจเยี่ยม ส่งเสริมให้กำลังใจ พื้นที่ดำเนินโครงการความร่วมมือของบวรฯและร่วมปลูกต้นพะยูงไทย พะยูงธรรม ที่ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ
อ่านรายละเอียด
29/04/2557 08:53:24 (อ่าน 171 ครั้ง)
ศูนย์ ๓วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก จัดอบรมเรื่องสื่อ

เมื่อวันที่ ๒๓- ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๗   จัดกิจกรรมอบรมเรื่องสื่อ    ศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก  .พิบูลมังสาหร  .อุบลราชธานี  โดยมีการทำสื่อ เพลง หนังสั้น สารคดี ละคร และนักข่าวน้อย เพื่อนำเสนอเรื่องราวปัญหาในพื้นที่ตำบลดอนจิก เช่น ติดสื่อ เรื่องตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และนำเสนอเรื่องราวดีๆของชุมชน

อ่านรายละเอียด
29/04/2557 08:21:06 (อ่าน 167 ครั้ง)
ศูนย์ ๓วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว
เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๗   นายสุรพันธ์  ดิสสะมาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดอบรมกิจกรรมค่ายครอบครัว   โดยมีนางอภิญญา  ชมภูมาศ   ผู้จัดการศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก     ห้องประชุมอุบลน้ำซับรีสอร์ท  .บุ่งไหม  .เมือง จ.อุบลราชธานี  
อ่านรายละเอียด
24/04/2557 10:33:09 (อ่าน 169 ครั้ง)
ศูนย์ ๓วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก จัดกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ผ่านเครื่องมือเรียนรู้อย่างง่าย
เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๗   ศูนย์ ๓วัย  สานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก   จัดกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ผ่านเครื่องมือเรียนรู้อย่างง่าย อาทิ แผนที่เดินดิน โอ่งน้ำอาชีพ ทามไลน์ประเพณี ปฏิทินฤดูกาล ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน และการลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลชุมชน ณ ตำบลดอนดิก อำเภอพิบูลมังสาหาร 
อ่านรายละเอียด
24/04/2557 10:05:44 (อ่าน 171 ครั้ง)
นิคมโดมน้อยฯอุบลฯ จัดงานวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๗   นายสุรพันธ์   ดิสสะมาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เปิดงานวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ปี 2557       ที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย   อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนางอภิญญา  ชมภูมาศ   ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

อ่านรายละเอียด
24/04/2557 09:56:30 (อ่าน 149 ครั้ง)
นิคมโดมน้อย จัดพิธีไหว้ศาลพระประชาบดี

เมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๗   นางอภิญญา  ชมภูมาศ  ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  จัดพิธีไหว้ศาลพระประชาบดี    ที่ทำการนิคมฯเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณะเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

อ่านรายละเอียด
11/04/2557 11:12:08 (อ่าน 146 ครั้ง)
ศูนย์ ๓ วัยฯดอนจิก ร่วมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดอุบล
 วันที่ 9 เม.ย. 57 นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ งานวันครอบครัวและสมัชชาครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557 "ผู้ทรงคุณค่า เป็นต้นแบบภูมิปัญญา พัฒนาสังคม” ที่ห้างสรรพสินค้าชิตี้มอลล์ทาวเวอร์ โงแรมสุนีย์แกรนด์จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด
11/04/2557 10:43:33 (อ่าน 198 ครั้ง)
ผู้ว่าอุบลฯ เปิด อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

เมื่อวันที่๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗  นายวันชัย  สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  ณ โรงเรียนพิบูลมังสหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม จากนั้นเป็นประธานมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม STOP TEEN MOM ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

อ่านรายละเอียด
11/04/2557 10:37:39 (อ่าน 134 ครั้ง)
รองผู้ว่าอุบลฯ เปิดอบรมโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพคนเร่รอนและกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

เมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗   นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพคนเร่รอนและกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง  ณ ต.สำโรง  .โพธิ์ไทร   จ.อุบลราชธานี  โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม   หน่วยที่  ๗๔  .อุบลราชธานี   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การดำเนินงาน

อ่านรายละเอียด
11/04/2557 10:25:33 (อ่าน 137 ครั้ง)
รองผู้ว่าฯ เปิดอบรมโครงการบูรณาการกลไกลการดำเนินงานในพื้นตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ต.ตาลสุม

เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม   ๒๕๕๗   นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดอบรมโครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม  เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   พื้นที่ตำบลตาลสุม      โรงเรียนตาลสุมพัฒนา   .ตาลสุม.อุบลราชธานี    โดยมี  นางอภิญญา   ชมภูมาศ   ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม   หน่วยที่  ๗๔  .อุบลราชธานี   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การดำเนินงาน 

อ่านรายละเอียด
11/04/2557 10:03:48 (อ่าน 89 ครั้ง)
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๕๗  นายอรรณพ  อุ่นอก นายอำเภอสิรินธร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในเขตนิคมร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้า  โดยมีกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงาน  รวมทั้งบทบาทภารกิจ แต่ละหน่วยงาน  ณ บริเวณศาลาร่วมใจ 43 ปี ที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนางอภิญญา  ชมภูมาศ  ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวต้อนรับ

แสดงหน้าที่ >> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | หน้าถัดไป

 
 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ ๗๕๒ หมู่ ๒๔ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ โทรศัพท์/สาร ๐๔๕ – ๓๑๔๙๔๒
 อีเมล์ Ubsdc74@gmail.com
ติดต่อ admin
webmaster Montri_pa@hotmail.com