(18/09/2557 -- 20:38:29)
ค้นหา
 
 โครงสร้าง
 ภารกิจศูนย์
 กิจกรรม/ภารกิจ
 กองทุนผู้สูงอายุ
 กองทุนสวัสดิการชุมชน
 แบบฟอร์มขอรับบริการ
 รายงานการประชุม
 แผนที่ตั้งศูนย์
 ประวัติความเป็นมา
 จดหมายข่าว
 โครงการ
 เอกสารดาวน์โหลด
 icon
 พิมพ์สริปเงินเดือน พม
 ตารางอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 กระดานข่าว
 
 
งานบริการ
 
ค้นหาหมายโทรศัพท
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ศพส.75 แหล่ง
ที่อยู่นิคมสร้างตนเอง
ที่อยู่สสว.ทั่วไปประเทศ
ค้นหาเบอร์โทร
เบอร์โทร อปท.อุบลฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counter

  
อ่านรายละเอียด

ศพส.74 อุบลฯ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการสถานีสวัสดิการฉมานฉันท์

เมื่อวันที่ 4  กันยายน  2557  ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 74  จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน  ในโครงการสถานีสวัสดิการฉมานฉันท์    เทศบาลตำบลโพนงาม  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีกิจกรรม การให้คำปรึกษาด้านงานสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส   การร่วมสนุกเล่นเกมรับรางวัล 

อ่านรายละเอียด

ปลักกระทรวง พม. เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ณ ตำบลห้วยไผ่  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านรายละเอียด

รองผู้ว่าอุบลฯประชุมเตรียมเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 12
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 12 ณ ที่โรงเรียนบ้านท่่าล้ง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด

าวอุบลราชธานีทุกหมูเหล่า ร่วมถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557
เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00 - 19.40 น. ที่มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางโสภิต ไชยณรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
อ่านรายละเอียด

ศพส.74 บ้านมิตรไมตรีอุบลฯอบต.คอนสาย จัด“มหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกันและสถานีสวัสดิการสมานฉันท์”
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด “มหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกันและสถานีสวัสดิการสมานฉันท์” ณ โรงเรียนบ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ จิรไกรโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมและ นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี รวมพิธีเปิด 
 
 
 

 
 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ ๗๕๒ หมู่ ๒๔ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ โทรศัพท์/สาร ๐๔๕ – ๓๑๔๙๔๒
 อีเมล์ Ubsdc74@gmail.com
ติดต่อ admin
webmaster Montri_pa@hotmail.com