(23/10/2557 -- 05:21:47)
ค้นหา
 
 โครงสร้าง
 ภารกิจศูนย์
 กิจกรรม/ภารกิจ
 กองทุนผู้สูงอายุ
 กองทุนสวัสดิการชุมชน
 แบบฟอร์มขอรับบริการ
 รายงานการประชุม
 แผนที่ตั้งศูนย์
 ประวัติความเป็นมา
 จดหมายข่าว
 โครงการ
 เอกสารดาวน์โหลด
 icon
 พิมพ์สริปเงินเดือน พม
 ตารางอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 กระดานข่าว
 
 
งานบริการ
 
ค้นหาหมายโทรศัพท
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ศพส.75 แหล่ง
ที่อยู่นิคมสร้างตนเอง
ที่อยู่สสว.ทั่วไปประเทศ
ค้นหาเบอร์โทร
เบอร์โทร อปท.อุบลฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counter

  
อ่านรายละเอียด

ศพส.74อุบลฯหน่วยเคลื่อนที่คลิกสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่17  ตุลาคม  2557   ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  74 จังหวัดอุบลราชธานี  นำโดยนางอภิญญา  ชมภูมาศ   ผู้อำนวยการ  ออกหน่วยเคลื่อนที่ คลิกสวัสดิการสังคม    องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  อำเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านรายละเอียด

ศพส.74 จ.อุบลฯ ร่วมงานมหกรรมพลังเด็กเปลี่ยนโลก
       เมื่อวันที่  28 กันยายน  2557    นายสุรพันธ์  ดิสสะมาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดมหกรรมพลังเด็กเปลี่ยนโลก  ณ หอประชุมไพรพะยอม  จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด

รองผู้ว่าอุบลฯเป็นประธานเปิดประชุมสรุปผลและถอดบทเรียนโรงเรียนเพียงหลวง๑๒
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลและถอดบทเรียนโรงเรียนเพียงหลวง๑๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนกิจตรงวิลล์ โดยมีนายอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบราชธานี กล่าวรายผลการดำเนินงาน พร้อมนี้มีหัวหน้าส่่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
อ่านรายละเอียด

รองผู้ว่าเปิดประชุมการถอดบทเรียนโครงการตำบลต้นแบบและโครงการศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๗  นางสรุพันธ์  ดิสสะมาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดประชุมการถอดบทเรียนโครงการตำบลต้นแบบและโครงการศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่ว     โรงแรมกิจตรงวิลล์  อุบลราชธานี   โดยมีนางอภิญญา  ชมภูมาศ    ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี   กล่าวรายงานการจัดประชุมโดยการประชุมในครั้งนี้  
อ่านรายละเอียด

ศพส.74 อุบลฯ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการสถานีสวัสดิการฉมานฉันท์

เมื่อวันที่ 4  กันยายน  2557  ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 74  จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน  ในโครงการสถานีสวัสดิการฉมานฉันท์    เทศบาลตำบลโพนงาม  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีกิจกรรม การให้คำปรึกษาด้านงานสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส   การร่วมสนุกเล่นเกมรับรางวัล 

 
 
 

 
 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ ๗๕๒ หมู่ ๒๔ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ โทรศัพท์/สาร ๐๔๕ – ๓๑๔๙๔๒
 อีเมล์ Ubsdc74@gmail.com
ติดต่อ admin
webmaster Montri_pa@hotmail.com