(25/07/2557 -- 07:21:24)
ค้นหา
 
 โครงสร้าง
 ภารกิจศูนย์
 กิจกรรม/ภารกิจ
 กองทุนผู้สูงอายุ
 กองทุนสวัสดิการชุมชน
 แบบฟอร์มขอรับบริการ
 รายงานการประชุม
 แผนที่ตั้งศูนย์
 ประวัติความเป็นมา
 จดหมายข่าว
 โครงการ
 เอกสารดาวน์โหลด
 icon
 พิมพ์สริปเงินเดือน พม
 ตารางอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 กระดานข่าว
 
 
งานบริการ
 
ค้นหาหมายโทรศัพท
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ศพส.75 แหล่ง
ที่อยู่นิคมสร้างตนเอง
ที่อยู่สสว.ทั่วไปประเทศ
ค้นหาเบอร์โทร
เบอร์โทร อปท.อุบลฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counter

  
อ่านรายละเอียด

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามาดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่
อ่านรายละเอียด

ผอ.ศพส.๗๔ จ.อุบลฯ ร่วมต้อนรับท่านรองปลัด พม. และปลูกต้นพะยูงไทย พะยูงธรรม
เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗  นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผล และตรวจเยี่ยม ส่งเสริมให้กำลังใจ พื้นที่ดำเนินโครงการความร่วมมือของบวรฯและร่วมปลูกต้นพะยูงไทย พะยูงธรรม ที่ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ
อ่านรายละเอียด

ศูนย์ ๓วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก จัดอบรมเรื่องสื่อ

เมื่อวันที่ ๒๓- ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๗   จัดกิจกรรมอบรมเรื่องสื่อ    ศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก  .พิบูลมังสาหร  .อุบลราชธานี  โดยมีการทำสื่อ เพลง หนังสั้น สารคดี ละคร และนักข่าวน้อย เพื่อนำเสนอเรื่องราวปัญหาในพื้นที่ตำบลดอนจิก เช่น ติดสื่อ เรื่องตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และนำเสนอเรื่องราวดีๆของชุมชน

อ่านรายละเอียด

ศูนย์ ๓วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว
เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๗   นายสุรพันธ์  ดิสสะมาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดอบรมกิจกรรมค่ายครอบครัว   โดยมีนางอภิญญา  ชมภูมาศ   ผู้จัดการศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก     ห้องประชุมอุบลน้ำซับรีสอร์ท  .บุ่งไหม  .เมือง จ.อุบลราชธานี  
อ่านรายละเอียด

ศูนย์ ๓วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก จัดกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ผ่านเครื่องมือเรียนรู้อย่างง่าย
เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๗   ศูนย์ ๓วัย  สานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก   จัดกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ผ่านเครื่องมือเรียนรู้อย่างง่าย อาทิ แผนที่เดินดิน โอ่งน้ำอาชีพ ทามไลน์ประเพณี ปฏิทินฤดูกาล ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน และการลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลชุมชน ณ ตำบลดอนดิก อำเภอพิบูลมังสาหาร 
 
 
 

 
 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ ๗๕๒ หมู่ ๒๔ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ โทรศัพท์/สาร ๐๔๕ – ๓๑๔๙๔๒
 อีเมล์ Ubsdc74@gmail.com
ติดต่อ admin
webmaster Montri_pa@hotmail.com