(31/01/2558 -- 20:03:27)
ค้นหา
 
 โครงสร้าง
 ภารกิจศูนย์
 กิจกรรม/ภารกิจ
 กองทุนผู้สูงอายุ
 กองทุนสวัสดิการชุมชน
 แบบฟอร์มขอรับบริการ
 รายงานการประชุม
 แผนที่ตั้งศูนย์
 ประวัติความเป็นมา
 จดหมายข่าว
 โครงการ
 เอกสารดาวน์โหลด
 icon
 พิมพ์สริปเงินเดือน พม
 ตารางอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 กระดานข่าว
 
 
งานบริการ
 
ค้นหาหมายโทรศัพท
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ศพส.75 แหล่ง
ที่อยู่นิคมสร้างตนเอง
ที่อยู่สสว.ทั่วไปประเทศ
ค้นหาเบอร์โทร
เบอร์โทร อปท.อุบลฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counter

  
อ่านรายละเอียด

ผอ.ศพส.74.จ.อุบลฯ ร่วมงานบ้านมิตรฯ คืนความรักสู่ ครอบครัว
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จ.อุบลฯ ร่วมงาน บ้านมิตรไมตรีอุบลราชธานี คืนความรักสู่ครอบครัว โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่่าราชการ จ. อุบลฯเป็นประธานพิธีเปิด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ ได้มอบของขวัญให้กับเด็กที่ร่วมกิจกรรม ซึ่งได้สนับสนุนของขวัญวันเด็ก จากศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จ.อุบลฯ
อ่านรายละเอียด

ผอ.ศพส.74 จ.อุบลฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้เด็กในพื้นที่่ชายแดน
างอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จ.อุบลฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียน ตชด. บ้านปากลา ต. นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ เพื่อเป็นของขวัญให้กับนักเรียนที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
อ่านรายละเอียด

ผอ.ศพส.74 มอบผ้าห่มกันหนาวให้ประภัยหนาวบ้านกุ่ม
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จ.อุบลฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพืันที่ มอบผ้าห่มให้กับผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่่ ตำบลห้วยไผ่
อ่านรายละเอียด

ศพส.74 อุบลฯ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาว
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในเขต ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จำนวน 500 ผืน
อ่านรายละเอียด

ศพส.74 อุบลฯ ออกหน่วยให้บริการ ในโครงการสถานีสวัสดิการ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางอภิญญา  ชมภูมาศ ผู้อำนวยการ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการในสถานีสวัสดิการ ในชุมชนหาดวัดใต้ โดยมีกิจกรรมร่วมสนุก

 
 
 

 
 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ ๗๕๒ หมู่ ๒๔ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ โทรศัพท์/สาร ๐๔๕ – ๓๑๔๙๔๒
 อีเมล์ Ubsdc74@gmail.com
ติดต่อ admin
webmaster Montri_pa@hotmail.com