(21/04/2557 -- 21:40:45)
ค้นหา
 
 โครงสร้าง
 ภารกิจศูนย์
 กิจกรรม/ภารกิจ
 กองทุนผู้สูงอายุ
 กองทุนสวัสดิการชุมชน
 แบบฟอร์มขอรับบริการ
 รายงานการประชุม
 ประวัติความเป็นมา
 จดหมายข่าว
 โครงการ
 เอกสารดาวน์โหลด
 icon
 พิมพ์สริปเงินเดือน พม
 ตารางอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 กระดานข่าว
 
 
งานบริการ
 
ค้นหาหมายโทรศัพท
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ศพส.75 แหล่ง
ที่อยู่นิคมสร้างตนเอง
ที่อยู่สสว.ทั่วไปประเทศ
ค้นหาเบอร์โทร
เบอร์โทร อปท.อุบลฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counter

  
อ่านรายละเอียด

ศูนย์ ๓ วัยฯดอนจิก ร่วมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดอุบล
 วันที่ 9 เม.ย. 57 นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ งานวันครอบครัวและสมัชชาครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557 "ผู้ทรงคุณค่า เป็นต้นแบบภูมิปัญญา พัฒนาสังคม” ที่ห้างสรรพสินค้าชิตี้มอลล์ทาวเวอร์ โงแรมสุนีย์แกรนด์จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด

จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารข่าวประเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นการรวบรวมภารกิจของศูนย์ฯ ในการช่วยพี่น้องประชาชนและงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม เพือให้กลุ่มเป้าหมายได้ประโยชน์และการบริการอย่างทั่วถึง
อ่านรายละเอียด

ผู้ว่าอุบลฯ เปิด อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

เมื่อวันที่๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗  นายวันชัย  สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  ณ โรงเรียนพิบูลมังสหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม จากนั้นเป็นประธานมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม STOP TEEN MOM ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

อ่านรายละเอียด

รองผู้ว่าอุบลฯ เปิดอบรมโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพคนเร่รอนและกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

เมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗   นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพคนเร่รอนและกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง  ณ ต.สำโรง  .โพธิ์ไทร   จ.อุบลราชธานี  โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม   หน่วยที่  ๗๔  .อุบลราชธานี   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การดำเนินงาน

อ่านรายละเอียด

รองผู้ว่าฯ เปิดอบรมโครงการบูรณาการกลไกลการดำเนินงานในพื้นตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ต.ตาลสุม

เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม   ๒๕๕๗   นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดอบรมโครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม  เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   พื้นที่ตำบลตาลสุม      โรงเรียนตาลสุมพัฒนา   .ตาลสุม.อุบลราชธานี    โดยมี  นางอภิญญา   ชมภูมาศ   ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม   หน่วยที่  ๗๔  .อุบลราชธานี   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การดำเนินงาน 

 
 
 

 
 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ ๗๕๒ หมู่ ๒๔ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ โทรศัพท์/สาร ๐๔๕ – ๓๑๔๙๔๒
 อีเมล์ Ubsdc74@gmail.com
ติดต่อ admin
webmaster Montri_pa@hotmail.com